Supervision

Supervision

Supervision er en væsentlig praksis inden for psykologien og andre hjælpefag, der tilbyder fagfolk muligheden for refleksion, læring og professionel vækst. Psykolog Thomas Cortes tilbyder supervision både til individuelle klienter og erhvervsgrupper, hvilket understøtter deres faglige udvikling og forbedrer deres praksis.

For individuelle klienter, der arbejder inden for hjælpefagene, kan supervision være et uvurderligt redskab. Det giver dem en mulighed for at diskutere cases, udforske udfordringer og etiske dilemmaer, samt reflektere over deres egne følelsesmæssige reaktioner og relationelle dynamikker med klienterne. Cortes’ rolle i denne sammenhæng er at være en guide, en kritisk ven og en fortrolig. Han skaber et miljø, hvor klienterne kan reflektere dybt og ærligt om deres arbejde, uden frygt for dømmelse.

I supervision med erhvervsgrupper arbejder Cortes på at fremme teamwork, kommunikation og faglig kompetence. Han tilbyder vejledning og støtte til at navigere i interpersonelle dynamikker, håndtere stress og konflikter, og forbedre den generelle effektivitet i arbejdet. Ved at fremme åben dialog og gensidig forståelse bidrager Cortes til at skabe et mere samarbejdsvilligt og produktivt arbejdsmiljø.

Cortes anvender en række metoder i sin supervision, herunder case-baseret læring, rollespil, reflekterende dialog og feedback. Han tilpasser sin tilgang afhængigt af de enkelte klienters eller gruppens behov og mål. Det primære fokus er dog altid på at fremme selvindsigt, faglig udvikling og effektiv praksis.

Et vigtigt aspekt af Cortes’ supervision er også at understøtte supervisandernes evne til at tage sig af sig selv og håndtere den følelsesmæssige belastning, der ofte følger med arbejdet i hjælpefagene. Dette inkluderer at udvikle strategier til at håndtere stress, forebygge udbrændthed og opretholde en sund arbejds-liv balance.

Gennem sin supervision tilbyder Thomas Cortes et værdifuldt rum for faglig refleksion, læring og vækst. Han hjælper sine klienter og erhvervsgrupper med at udvikle deres færdigheder, forbedre deres praksis og i sidste ende yde bedre service til dem, de arbejder for at hjælpe.

admin