Hvilke virksomheder er omfattet af revisionspligt?

Hvilke virksomheder er omfattet af revisionspligt?

Hvilke virksomheder er omfattet af revisionspligt?

Hvilke virksomheder er omfattet af revisionspligt?

Kapitalselskaber, herunder anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), er underlagt revisionspligt i henhold til selskabsloven. Dog kan mindre selskaber fravælge revisionspligt.

Hvem skal have revisorerklæring?

Alle virksomheder, der er omfattet af revisionspligt, skal have en revisorerklæring. Hvad indeholder revisorerklæringen?

Hvad indeholder revisorerklæringen?

En revisorerklæring indeholder revisors vurdering af, om det reviderede regnskabs årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. revideringsårets udgang, og om selskabets resultatregnskab giver et retvisende billede af selskabets resultat for revideringsåret.

Hvad er et ApS?

Et anpartsselskab (ApS) er et selskab, hvis aktier ikke kan handles på en børs. De fleste mindre virksomheder i Danmark er anpartsselskaber.

Hvad er en A/S?

Et aktieselskab (A/S) er et selskab, hvis aktier ejes af dets aktionærer.

admin