Effektivitet og omkostninger: Kan det betale sig at køre en elbil?

Effektivitet og omkostninger: Kan det betale sig at køre en elbil?

Tilbringer mange kilometer med lidt energi

Den bedste måde at sammenligne drevets effektivitet på er ved at se på deres effektivitet. Dette viser, hvor meget af den leverede energi der bruges til at flytte køretøjet. En benzinmotor har kun en effektivitet på godt 20 % under normale kørselsforhold. Det betyder, at mere end tre fjerdedele af den energi, der er indeholdt i brændstoffet, ikke bruges til kørsel. Den går i vid udstrækning tabt som spildvarme. Hvis man også tager højde for energitabet under brændstoffremstillingen, dvs. trinene fra brønden til køretøjets tank, er det kun ca. en femtedel af den oprindeligt anvendte energi, der rent faktisk anvendes.

 

Elmotoren er anderledes: Den omsætter ca. 80 % af den tilførte energi til bevægelse. Hvis du medregner tabet ved opladning af batteriet og levering af elektricitet, får du en effektivitet på 64 procent. Elbilen er således ca. tre gange så effektiv som et køretøj med en konventionel forbrændingsmotor. Og den vinder også i en direkte sammenligning med et køretøj, der tanker brint og omdanner det til kinetisk energi ved hjælp af en brændselscelle: Det skyldes, at sidstnævnte kun opnår en effektivitet på ca. 27 %, hvis man tager højde for den relativt dyre produktion af brint. En sammenligning af virkningsgrader er vist i nedenstående figur.

 

Elbiler sparer allerede penge

Elbiler er i begyndelsen en stor investering. Men du sparer på kørslen, fordi prisen på elektricitet normalt er lavere end prisen på benzin på tankstationen. Erfaringen viser også, at slitage og vedligeholdelsesomkostninger er lavere. Desuden yder den tyske regering et købstilskud i form af en miljøbonus og giver afgiftsnedsættelser til brugere af elbiler. Det er i bund og grund en kendsgerning, at elbiler ofte allerede i dag kan betale sig. Og fordelen øges, jo flere brændstofkilometer der udskiftes. Mange internetportaler (herunder ADAC) tilbyder en omkostningssammenligning baseret på specifikke køretøjer. https://www.billigladestationer.dk/ladestandere/

 

Sammenligningen af energiomkostningerne omfatter sammenligning af omkostningerne ved forskellige energikilder til personbiler i forbindelse med den samme måleenhed i henhold til § 3, stk. 4, i loven om mærkning af energiforbrug. Sammenligningen af energiomkostningerne opdateres hvert kvartal og erstatter ikke mærkningen af brændstofpriserne på tankstationen i henhold til prisangivelsesforordningen (PAngV).

 

Men hvorfor er anskaffelsesomkostningerne for elbiler stadig højere i dag sammenlignet med konventionelle køretøjer? Som det er tilfældet med mange nye teknologier, skal producenterne afholde høje udviklingsomkostninger og i begyndelsen producere mindre mængder. Desuden koster batteriet meget, i hvert fald hvis kunden ønsker en rækkevidde, der svarer til en forbrændingsbils. Men det vil snart ændre sig. I de seneste par år er prisen for at købe et nyt batteri allerede faldet meget hurtigere end forventet – en tendens, der vil fortsætte. Og dermed bliver den økonomiske balance for køberne i stigende grad positiv.

admin