3 tips til god kommunikation på arbejdspladsen

3 tips til god kommunikation på arbejdspladsen

Kommunikation er nøglen til mange succeshistorien. Arbejdspladsen flyder med personligheder og alle forstår hinanden forskelligt. Derfor er det vigtigt man taler til sine kolleger og ansatte så klart og tydeligt som muligt. På den måde opnår man de bedste resultater. Følg med i denne artikel og få 3 tips til hvad og hvordan god kommunikation på arbejdspladsen fungerer.

1.      Planlæg

Dette punkt må siges at have stor betydning. Planlægning skaber overblik og viser over for de ansatte, at der er styr på arbejdspladsen. Den sunde og konstruktive kommunikation blomstrer på god vis. Ledere udviser ansvar, kollegaerne har mulighed for at arbejde selvstændigt på de planlagte opgaver. Langt hen ad vejen, bliver dagene nemmere. Der er ikke den samme stress-faktor fra uforudsete opgaver eller lignende. Planlægning har altid været et godt værktøj både i det private og erhvervsmæssige.

2.      Simpel og relevant information

Alt for ofte ser man lange og næsten uoverskuelige beskeder, hvor kun få procent af beskeden er relevant for, hvad man egentlig skal udføre. Det må siges at være en form for dårlig kommunikation. Gør det nemt for dine kollegaer. Vær klar og tydelig i spyttet. Korte og præcise tekster. Her kan man virkelig gøre en forskel. Dog skal den gode tone stadig være i fokus. Professionelle beskeder med dine medmennesker i bagtankerne.

3.      Lyt – som leder som ansat

Evnen til at lytte. Værktøjet over dem alle. Her får man virkelig meget for pengene. Bundlinjen vil se bedre ud, for dine ansatte vil være langt mere effektive. Medarbejdertrivslen øges og samarbejdet går kun i den positive retning. God kommunikation handler ikke kun om at agerer aktivet med mundtlige henvisninger eller andet. Den simple måde, at skabe de gode relationer er at lytte. Husk det, i din hverdag og på arbejdspladsen. Man kan læse meget mere om dette på forskellige Life coach forum, hvor god kommunikation diskuteres og hvordan man kan forbedre forholdene på sin arbejdsplads.

admin